İkinci Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Şerafettin Yaltkaya Kimdir - DiniErk Haber - Din ve Diyanet Dünyasının Özgür Sesi

Son Haberler

DiniErk Haber - Din ve Diyanet Dünyasının Özgür Sesi

Din ve Diyanet Dünyasının Özgür Haber Sitesi

Post Top Ad

18 Şubat 2019 Pazartesi

İkinci Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Şerafettin Yaltkaya KimdirOrd.Prof. Mehmet Şerafettin Yaltkaya

2.Diyanet İşleri Başkanıdır.1879 yılında İstanbul'da doğdu.

İlk tahsilinden sonra hafız olan YALTKAYA, Davutpaşa Rüştiyesinden ve Darü'l Muallimin'den mezun oldu.

Cami derslerine devam etti. Fatih Dersiamlarından Manastırlı İsmail Hakkı Bey'den tefsir, Şirvanlı Halis Efendi'den Makalat dersi okudu.

1909 yılında, Arapça eğitimi yapan Darü&'l İlim ve't-Ta'lim adlı okulda ders nazırlığı ile tedrisat hayatına atıldı.

Sonraki yıllarda çeşitli yüksek okullarda dini dersler okuttu, 1924 yılında Darü'l- Fünun İlahiyat Fakültesine Kelam Tarihi Müderrisi, daha sonra da İslam Dini ve Felsefesi Ord. Profesörü oldu.

1942 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına getirildi.

60'dan fazla eseri olan ve Sebilü'r-Reşat, Beyan'ül-Hak, Mihrab, İlahiyat, İslam gibi dergilerde pek çok makaleleri yayımlanan , özellikle düşünce hürriyetine önem veren M.Şerafettin YALTKAYA Diyanet işleri Başkanı iken 23 Nisan 1947 tarihinde vefat etti.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İlginizi Çekebilir

Siteniz Anında İndexlensin

Siteniz Anında İndexlensin
Anında İndex