DiniErk

Yahya Efendi Haziresinde Şehzadeler Türbesi
Yahyâ Efendi Tekkesi’nin hemen yanında bulunan ve genellikle “Şehzadeler Türbesi” olarak adlandırılan, aslında birtakım şehzadelerin yanı sıra kadın efendilerin,ikballerin ve sultanların mezarlarını da barındıran türbe XIX. Yüzyılın sonlarında Sultan II. Abdülhamid tarafından yaptırılmıştır.

Moloz taş ve tuğla ile örülmüş olan duvarları, sıvalı ahşap Çatısı günümüzde kiremitlerle örülüdür.

Türbede, giriş kapısından sağa sola doğru ön sırada sırasıyla:

Sultan II.Abdülhamid’ in kızı Naile Osmanoğlu ile hanımı Emsâlinûr Hanım,

Sultan Abdülmecid’ in hanımı Bidar Hanım ,

Sultan V. Murad’ ın oğlu Şehzade Selahaddin Efendi,

Sultan Abdülmecid’in hanımı Şâyeste Hanım,

arka sırada ise:

Naciye Sultan,Abdülmecid’in oğlu Şehzade Süleyman ve Ahmed Kemâleddin Efendiler,

II. Abdülhamid’in hanımı Naile Sultan’ın annesi olan Dilpesend Hatun,

Sultan Abdülmecid’in hanımı Serfirâz Hanım,

iki adet çocuk,

II. Abdülhamid’in hanımı Mezîde Hanım,

Ahmed Nahmi Efendi’nin kızı Âliye Nâmiye Hanım Sultan,

Sultan V. Murad’ın kızı Fatma Sultan’ın oğlu olan Murad Bey

II.Abdülhamid’in kızı Sâmiye sultan olmak üzere toplam 16 kişi medfundur.

“Şehzadedeler Türbesi”nin güney duvarının dışındaki mezarlıkda :

Sultan II.Abdülhamid’in baş kadını Bedrifelek (müşfika) Sultan (ö.1930),Sultan Abdülhamid ile Müşfika Hanım’ın kızları Ayşe Hamide Osmanoğlu (1887-1960),II.Abdülhamid’in hanımı ve Şehzade Ahmed Nureddin ile Muhammed Bedreddin Efendiler’ in annesi olan Behice Miân Sultan (ö.1389-1969) gibi Osmanlı Hânedânı’na ait pek çok kimsenin de kabri bulunmaktadır.

Ayrıca “Şehzadeler Türbesi”nin kuzey-doğusunda bir de “Şehitlik” bulunmaktadır.

Köşeleri pahlanmış dikdörtgen planlı türbenin cephelerinde üç pencere grubu vardır.

Burada gömülü olanları şöyle sıralaya biliriz:

Sultan Abdülmecid'in hanımlarından ve Sultan IV. Mehmed Vahdettin'in analığı Şayeste Hanım

Sultan V. Murad'ın oğullarından Şehzâde Selahaddin Efendi

Sultan Abdülmecid'in hanımlarından Bîdar Kadın Efendi

Sultan III. Abdülhamid'in hanımlarından Nur-i Emsal Kadın Efendi

Sultan V. Murat'ın kızı Fatma Sultan'ın oğlu Sultanzâde Mehmed Murat Bey

Sultan II. Abdülhamid'in kızlarından Samiye Sultan

Sultan II. Abdülhamid'in kızlarından Ayşe Sultan'ın kızı Aliye Namiye Hanım Sultan

Sultan II Abdülhamid'in eşlerinden Mezid Kadın Efendi

Sultan Abdülmecid'in torunlarından Sultanzâde Osman Hayri Bey

Sultan Abdülhamid'in adı tesbit edilemeyen diğer bir torunu

Sultan Abdülmecid'in ikinci hanımı Serfiraz Hanım

 Sultan II. Abdülhamid'in hanımlarından Dilbesend Kadın Efendi

Sultan Abdülmecid'in oğullarından Şehzâde Kemaleddin Efendi

Sultan Abdülmecid'in oğullarından Şehzâde Süleyman Efendi

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski

Sponsor

Sponsor