Kurumlar Arası Geçiş İçin Mutabakat İşlemleri - DiniErk Haber - Din ve Diyanet Dünyasının Özgür Sesi

Son Haberler

DiniErk Haber - Din ve Diyanet Dünyasının Özgür Sesi

Din ve Diyanet Dünyasının Özgür Haber Sitesi

Post Top Ad

4 Mart 2019 Pazartesi

Kurumlar Arası Geçiş İçin Mutabakat İşlemleriKURUMLAR ARASI GEÇİŞ İÇİN Muvafakat İşlemleriT.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
  Diyanet İşleri Başkanlığı

Sayı   : 60727077-903.02.01/
Konu . Muvafakat İşlemleri
BAŞKANLIK MAKAMINA

ilgi : a) Devlet Bakanlığının 08.08.2003 tarihli ve B.02.O.004/002047 sayılı yazısı,

b) Devlet Bakanlığının 07.07.2009 tarihli ve B.02. l.DİB:0.71.04.903.02.01/5419 sayılı onay.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74'üncü maddesi gereğince Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin diğer kurumlara naklen geçişleri ile ilgili muvafakat işlemleri ilgi (a) yetki uyarınca, İlgi (b) Bakanlık onayında belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmektedir. Mevzuata uygunluğu da dikkate alınarak, muvafakat işlemlerinin;

l-Üniversitelere öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman vb. öğretim elemanı olarak atanacağı bildirilmiş olanlara,

2-Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacağı bildirilmiş olanlara,

3-Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi birine naklen geçmek isteyenlerden Kaymakam, Doktor, Hâkim, Avukat, Mühendis, Veteriner, Müfettiş, Uzman vb. kariyer unvanlı bir sınavı kazandığı veya Daire Başkanı, Müdür vb. eşdeğer bir göreve atanacağı ilgili kurumca bildirilmiş olanlara,

4-Son altı ay İçinde alınan sağlık kurulu raporu doğrultusunda bulundukları görevden hastalıkları nedeniyle ayrılmak İsteyenlerin, kurum içinde durumlarına uygun bir görev bulunmadığı ve naklinin yapılamadığı Valiliklerce bildirilenlere,

5-Eşİ kamu personeli olup, kurum İçinde kadro pozisyonu itibariyle eşinin çalıştığı yere naklinin mümkün olmadığı Valiliklerce bildirilenlere,

6-BaşkanIığımızda Din Hizmetleri Sınıfı kadrolarında müktesebi bulunanlardan, diğer kurumlardaki Din Hizmetleri Sınıfı (imam veya gassal) kadrolarına ilgili kurumlarca ataması yapılacağı bildirilenler ile diğer kurumlara kurumlar arası naklen atama kurası sonucu atanma hakkı kazandığı bildirilenlere,

7-Yüksek öğrenim mezunu olup, öğrenimine ait mesleği ile ilgili bir göreve veya kuruma nakil talebinde bulunanlara,

8-Kurumlar arası naklinde kamu yararı olduğu Başkanlıkça değerlendirilenlere,

Başkanlığımız hizmet ve personel politikası da dikkate alınarak muvafakat verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Makamlarınca uygun görüldüğü takdirde; konu ile ilgili ilgi (b) onayın yürürlükten kaldırılmasını ve Başkanlığım merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele muvafakat verilmesi işlemlerinin yukarıda belirtilen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla yürütülmesi hususunu,

Tasviplerine arz ederim.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İlginizi Çekebilir

Siteniz Anında İndexlensin

Siteniz Anında İndexlensin
Anında İndex