DiniErk

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Başkanlığı kendisine sorulan "Açıktan vekil imam-hatip iken kadrolu olarak ilk defa atananlara harcırah verilip verilmeyeceği" konusuna olumsuz cevap verdi.

İlçe Müftülüğünce Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Başkanlığına "Başka yerde vekil imam-hatip iken istifa edip ilçeye ilk defa kadrolu imamhatip olarak ataması yapılankişiye sürekli görev yolluğu verilme imkanı hususunda görüşü talep edilmiş, Başkanlıkta bu konuda şu açıklamayı yapma gereği duymuş.

"Bilindiği üzere 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun "daimi vazife harcırahının mebdei" başlıklı 9/b ve 9/c maddelerinde "… eski memuriyetleri mahallinden…" ifadesi yer almakta, yine aynı kanunun 3/c maddesinde "memur"; "Personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseler" olarak tanımlanmakta, 657 sayılı DMK'nun değişik 147/A maddesinde "aylık";" Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibarıyla ödenen parayı ifade eder" denilmektedir.

Dolayısıyla vekil imam-hatibe hukuken "memur" denilmesi mümkün gözükmemektedir.

Öbür yandan Harcırah Kanunu'nun 9 uncu maddesinin, 2003 yılında yürürlükten kaldırılan (a) bendinde; sürekli görev yolluğunun, ilk defa bir memuriyete atananlara, atanmaları sırasında yerleşmiş oldukları yerden itibaren verileceği hükmü yer almaktaydı. Fakat bu hüküm 4969 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.

Konuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin 2006/44 Esas, 2008/81 sayılı ve 20/03/2008 tarihli kararında; kadrolu olarak ataması yapılan kişinin bu sıfatla göreve başlamadığı müddetçe "memur" sayılamayacağı, dolayısıyla taşınması esnasında bu sıfatı taşımadığı için ilk defa kadroya atananlara sürekli görev yolluğu ödenmemesinin Anayasa'ya uygun olduğunun tespit edildiği görülmüştür.

Buna göre; kadrolu olarak ilk defa atamasının yapıldığı esnada "memur" sıfatını taşımadığı için, başka yerde vekil imam-hatip iken istifa edip kadrolu olarak ilk defa ilçenize atanan ilgiliye sürekli görev yolluğu ödenmesinin mümkün olmadığıdeğerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim

Kararla ilgili orijinal metinYorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski


Sponsor