Miraç Kandili Yarın Akşam İdrak Edilecek - Dindar Haber - DiniHabergentr

Miraç Kandili Yarın Akşam İdrak Edilecek
Hz. Muhammed'in (aleyhisselam) Allah'ın (aziz ve celil olan ) huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, yarın akşamdan itibaren gece ve Çarşamba gün boyu idrak edilmeye çalışılacak

İslam inancına göre, Hz. Muhammed, Miraç Gecesi, Cenab-ı Hakk'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselamın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

Hz. Muhammed, yolculuğunda ''Burak'' adlı binekle seyahat etti.

Beş vakit namaz bu gece farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi de bu gecede verildi.

Hz. Muhammed'in ihsan ve ikram dolu mucizevi bir yolculukla Cenab-ı Hakkın yüksek huzuruna kabul edildiği Miraç gecesi"

MÎRAÇ NEDİR?

Mîrâc, göğe çıkma, yükselme, Hazret-i Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in göğe çıkarak Allâh Teâlâ ile görüşmesi anlamına gelmektedir.

MİRAÇ GECESİNİ ANLATAN İSRÂ SÛRESİ

İsrâ ve Mîrâç olarak ifâde edilen bu ilâhî ikram, bütün beşerî perdeler kaldırılarak idrâklerin ötesinde ve tamâmen ilâhî ölçülerle gerçekleşen bir lutuftur. Meselâ, beşerî mânâda mekân ve zaman mefhûmu ortadan kalkmış, milyarlarca insan ömrüne sığmayacak kadar uzun bir yolculuk ve sayısız müşâhedeler, bir sâniyeden daha az bir zaman içerisinde vukû bulmuştur.

Hak Teâlâ buyurur:

“Kulunu (Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-’ı) bir gece, Mescid-i Harâm’dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir.”(el-İsrâ, 1)

Miraç kandilinizinin hayırlara vesile olmasını dileriz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İlginizi Çekecek Haberler

Sponsor