DiniErk


Ramazan ayında yapılan umre, tam bir hac sayılır. Bu hadis-i şerif Ramazan ayını kutsal topraklarda geçirmenin ne kadar önemli olduğunu özetliyor.

Ramazan ayının gelişi ile birlikte dünyanın her yerinden milyonlarca Müslüman Kabe ve Mescid-i Nebevi'ye akın ediyor ve en kutsal zamanı, en kutsal mekanda geçiriyorlar. Peygamber Efendimiz (sav), “Ramazan ayında yapılan umre, tam bir hac sayılır yahut da benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar.” buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerif Ramazan ayını kutsal topraklarda geçirmenin ne kadar önemli olduğunu özetliyor.

Yüce Mevlamız’ın yarattıkları içerisinde zaman ve mekan açısından en değerli, en faziletli zaman ve mekanlar vardır. Bu zamanların içinde en değerli zaman Ramazan-ı Şerif ayıdır, en değerli mekan da Haremeyn-i Şerifeyn yani Mekke ile Medine’dir.

Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm, “Benim mescidimde kılınan bir namaz, diğer mescitlerde kılınan bin namazdan daha faziletlidir” buyuruyorlar. Ancak Mescid-i Haram yani Kabe-i Muazzama müstesna. Zira “Orada kılınan bir namaz 100 bin namazdan hayırlıdır, 100 bin namaza eş değerdir” buyuruyorlar.  Böyle mübarek bir mekanda ibadet etmek Müslümanlar için çok önemlidir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm, “Ramazan-ı Şerif’te yapılan bir umre, nafile bir hac sevabı kazandırıyor ” buyurmuştur.

Ramazan’da umre yapmak hacca denktir

Abdullah ibni Abbas Radiyallâhu Anhümâ rivayet ediyor:

Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem, Ensardan bir kadına şöyle buyurdu:

“Ramazan ayı geldiği zaman umreye git. Çünkü bu ayda yapılan umrenin sevabı hacca denk gelir.” (Nesâi, Sıyam: 6)

Ramazan umresinin sevabı

Ramazan’da umre benimle hacca bedeldir” buyurdu. (Ebû Dâvûd, Menasik: 80; Müslim, Hacc: 221)

İbni Abbas Radiyallâhu Anhümâ rivayet ediyor. Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu:

“Kim Ramazan ayında Mekke’ye kavuşup orucunu tutar ve kolayına geldiği kadar gecesini ibadetle geçirirse, Allah ona Mekke dışında yüz bin Ramazan ayı orucunu tutma sevabı yazar ve Allah ona her gün ve her gece karşılığında bir köleyi hürriyetine kavuşturma sevabı verir.

Bu hadis-i şeriften öğreniyoruz ki, Rabbimizin bir lütfü ve nimeti olarak umre, Ramazan ayında olmasıyla hâsıl olan sevâp itibâriyle Hac derecesine ulaşmaktadır. Amelin sevabı, ona zamanın şerefi de ilave edilince ziyadeleşmekte ve artmaktadır. Tıpkı huzur-u kalb ve hulus-i niyetle de arttığı gibi.

Hayırlı ameller, onun işlendiği vakitlere göre birbirlerinden üstün olur, bazı vakitlerde yapılan, diğer vakitlerde yapılana nazaran daha faziletlidir. Ramazan ayı, hayırlı amellerin katlanması açısından diğerlerinden üstündür, bu onun faziletinin büyüklüğüne delildir.

Önemli not: Hac yapmamış olan kimseler, Ramazan ayında umre yapmak üzere Mekke-i Mükerremeye gittikleri zaman, daha Ramazan ayı bitmeden Mekke-i Mükerremeden ayrılmaları, Ramazan bayramında Mekke-i Mükerreme’de kesinlikle bulunmamaları gerekir. Yoksa bayramla birlikte hac ayları girdiği için kendilerine hac farz olur ve hac yapmadan geri dönmemeleri gerekir.

dipnot

(1) Zeyleî, Nasbu’r-Raye; 3/147, Beyhakî, Es-Sünenü’l- Kübra; Hac: No:8822; 6/477
(2) Buhârî, Umre:4, Cezâu’s-Sayd:26; Müslim, Hac:222; Neseî, Sıyâm:6, 4/130

Her günün karşılığında Allah yolunda bir atın düşmana hücumunun sevabını yazar. Yine gündüz bir hasene (ecir, sevap), gece bir hasene yazar.”
(İbni Mâce, Menasik: 106.)

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski

Sponsor

Sponsor