DiniErk

Efendim,

Evveli, âhiri, zâhiri, bâtını selamlarım. El-Evvelü Allah, El-Âhirü Allah, Ez-Zâhirü Allah, El-Bâtınü Allah. Sâhib’i selâmlarım. Sâhib-i Hakîki’yi selâmlarım.

Sağımı, solumu, önümü, ardımı selâmlarım. “Levlâke Sırrının Mazharı”nı selâmlarım. Vâlidesini, Hadîce Vâlidemi, Fâtıma Vâlidemi selâmlarım. 

Cebrail’i, Mikail’i, İsrafil’i, Azrail’i (as) selamlarım. Cihâr-ı Yâr-ı Güzîn’i; Ebu Bekir’i, Ömer’i, Osman’ı, Ali’yi (ra) selâmlarım. Erkân-ı Erbaa’yı: Selmân’ı, Mikdâd’ı, Ammâr’ı, Ebu-Zerr’i selâmlarım. 

Sahabe efendilerimizin tümünü selamlarım. İmâmeyn’i Muhteremeyn’i selâmlarım. Tâife-i ecinnîyi selâmlarım, mü’minlerini ve müslimlerini. Yaratılan her varlığı selamlarım.

Ve sizi selâmlarım.

Kabe hiç öyle göründüğü gibi değil. Anlatılanların ötesinde, her dem ayrı bir halin tezahür ettiği, ayrı ayrı makamların kendini gösterdiği mekan-üstü bir mekan. Bir ayna Kabe… Bir hâl… Bir tezahür…

Kabe hiç öyle göründüğü gibi değil. Apayrı bir rotası var, kuralları. Allah’ın takvimine göre her adım. Uymak zorundasın. Gidip geldiğin her hâlin ulaştığı nokta: Teslimiyet.

Her an birinden daha farklı, daha özel, kimi daha zor, celâl, kimi daha müşfik, cemâl. Dem, dem, dem…

O’nun içinde olmak öyle güzel, öyle. Hayret içinde hayret. Kabe, hayret makamı.

Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Hiç ummadığın bir zaafınla yüzleşip onunla imtihan ediliyorsun orada. Zorlanıyorsun imtihan esnasında, Rabb’den gene Rabb’e sığınıyorsun.

Gülmeden ağlamaya, hüzünden mutluluğa, iç içe, tüm duyguları en yoğun hâliyle yaşıyorsun ve evet, Kabe, delilik makamı, aşkınlık, mecnunluk.

Kabe’ye her bakışında, o Allah’ın güzeline, nazlısına, yüreğin hâlden hâle giriyor.Onu görmeden başlıyor yüreğinin vaveylası.

Şeytanınla, nefsinle mücadele daha keskin orada. Seni zorlayıp duruyor. Ondan kaçıp kaçıp, ona yenilip yenilip Rabbe sığınıyorsun. Seni asla geri çevirmiyor. Her seferinde O’na sığınıyorsun emniyet içinde…

Orası Kibriya makamı, Rabb’in. Kibriya makamı; çünkü yarattıkları O’na tapınıyor her dem.

Kabe, edep makamı. Edebin sana öğretildiği ve edebi aştığında bunun yüzüne vurulduğu bir makam. Nefse edebi öğretmenin kolay olmadığını öğrendiğin makam aynı zamanda. İlla edep, illa edep ya hû. Ya hû!

Orası bir ayna. Kul için ayna, ona bakıp kendini görüyor, için yansıyor ondan sana. Yüreğindeki, aklındaki, dilindeki, içindeki neyse, onda kendini izliyorsun ayan beyan. Her kulun gördüğü ayrı bir Kabe, her an gördüğün de ayrı bir Kabe.

Rabb için ayna, yarattıklarına bakıp kendini görüyor, senden kendini izliyor. Her iki yakada da gören O aslında. Senin gözlerinden gördüğü de, kendi gördüğü de aynı. Farklı isim ve sıfatlarla kendini izlemede.

Rabb’in seni izlediği ayna, Rabb’in senin gözlerinden kendini izlediği ayna, senin Kabe’den yansıyan kendini izlediğin ayna… Kabe, aynalar diyarı/makamı ve bu yüzden görüntüleri her ân değişiyor. Her ân yeni bir görüntü ve gözlerini bu yüzden ondan ayıramıyorsun. Kabe göründüğü gibi değil, hiç değil. Kendine âşık ediyor, hep onu görmek istiyorsun, hep ona bakmak, değişen hâlleri içinde kaybolmak.

Kabe, aşk makamı, kün feyekün’ün makamı, mucib makamı… bir adım uzağında kalmak zull geliyor. Ayakların ona koşuyor.

Kabe bir simge veya sembol değil, çok daha ötesi, fazlası, çok daha. Orası bir makam: Kul ile Rabb’in bir olma makamı… kesrette vahdet; yansıması, vahdette kesret. Her iki makamın birleştiği makam.

Ümitsizliğe izin verilmeyen bir makam Kabe. Naz makamı. Niyaz makamı… Kurbiyet makamı. İmtihan makamı…

Ayaklar, ayaklar, ayaklar… Kabe, ayakların ve ona selam veren ellerin makamı… İz makamı Kabe, şahitlik makamı.

Bitmeyen iç konuşmalar, uzayan tartışmalar, şikâyetler, dualar, nidalar, ahlar… ve sonra… teslimiyet. Bir sonraki âh’a kadar, bir sonraki hâle, dem’e, teslimiyete. Dem, bu dem… Dem, bu dem…

Kabe eşitlik makamı. Dünyada herkesin eşit olduğu ve kapısından kibrin giremediği, girdirilmediği tek makam. Statülerin, makamların, diplomaların, ün ve şan’ın… ve varsa buna benzer her şeyin yerle bir olduğu tek makam. Değer verilen tek şey: Rabb’in kulunun yüreği.

Kabe, kulun yüreğinin makamı. Kabe, kulun yüreğinin Sahibi’nin makamı.

Kabe, göründüğü gibi değil, anlatıldığı gibi ya da. Kabe, ötesi, çok daha ötesi. Anlatılanlardan çok, belki de, anlatılmayanların makamı… Anlatılamayanların…

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme nevvir ayni bi hurmetismi Muhammed

Allahümme nevvir ayni bi hurmeti fı’li Muhammed

Allahümme nevvir ayni bi hurmeti sirri Muhammed

Allahümme nevvir ayni bi hurmeti sıdkı Muhammed

Allahümme nevvir ayni bi hurmeti hilmi Muhammed

Ya envaren nur ya münevvirel ümur

Ya Şafi Ya Kafi Ya Müafi

Aşşıkni Muhammeden bi hurmeti hezihil esmai

Ya Allah Ya Allah Ya Allah

Suzan Nur Başarslan
Kabe’nin çöpçüsü

http://www.suzannurbasarslan.com/insan/kabe-hic-oyle-gorundugu-gibi-degil/

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski

SponsorSponsor