DiniErk






Tavaf, “Tâfe” bir şeyin çevresinde dönmek, dolaşmak, aşına olmak, bilgilenmek, (hakkında) bilgi sahibi olmak, “Etâfe” çevrelemek, kuşatmak ihata etmek, sarmak gibi anlamları olan bir kelimedir.Zerreden kürreye her şey bir şeyin etrafında dönmektedir. Dönmede dinginlik bulmaktadır. Bir şeyin etrafında dönmek sonsuzluğu ifade eden bir olgudur.”Tavaf, varlığın ilahi korosuna insanın katılımı, kozmik hareketliliğin teatral(dosta güven, düşmana korku) bir taklidi, kulluğu kabul edilmiş insanın cennette göstereceği sevinç ve huzur halinin sembolik bir ifadesidir.” (İslamoğlu, Hac, s.77).

Kâbe, kübik anlamında küp şeklindeki (13x12x11) yeryüzünde yapılan ilk yapıdır(3/96). Temeli Hz. Adem(a.s.) tarafından atılan (14/37) Hz. İbrahim tarafından yükseltilen (2/127) yer yüzünde insanın yitik cennetinin sembol yapısıdır. Bir köşesinde cennetten bir parça sayılan “Hacerul Esved” var ki Rasûlullah ondan bahisle “Hacerul Esved, yeryüzünde Allah’ın sağ elidir.” (Şeriati, Hac, 59). “Hacerul Esved cennettendir” demiştir. Kâbe’yi tavafa bu taş selamlanarak başlanılır. Sanki bir hoş geldin merasimi yapar gibi. Buradan uzaklaştırıldın (arefe günü) fakat tekrar hoş geldin (bayram günü) der gibi.

Kâbe’yi tavafta Allah’a dönmenin ve cennete kabul edilmenin sevincini yaşamalısın. Kâbe “Beytu’l Ma’mur”un dünyadaki iz düşümü (52/4). Hz. Adem metafizik alemdeki meleklerin tavaf ettiği “Beytul Ma’mur” anısına temelini attığı yeryüzünün insan tarafından oluşturulan ilk yapısı (22/ 29-33).

Kâbe/Mescidi Haram güvenlik merkezi, saygınlık yurdu. Kâbe’ye gelen güvenliğe ermiştir. Cennete girenin güvenliğe eriştiği gibi. Mü’min, güvene eren, Allah’ın güvencesinde olan kişi olduğu için onun güvenlik yurdu cennettir. “İnsanlar için ilk kurulan ev Mekke’dekidir. Toplumlar için mübarek ve rehber olarak (kurulmuştur). Orada apaçık belgeler, İbrahim’in makamı vardır. Kim oraya girerse güvende olur. Güç yetirebilen herkesin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim bunu inkâr ederse, (bilsin ki) Allah kimseye muhtaç değildir.” (3/96). İmkânı olan herkes cennete götüren bu ziyareti yapmalıdır. Bunu inkâr eden bilsin ki, muhtaç olan Allah değil, kendisidir.

Allah, Mescidi Haram’a (Kâbe’ye) yolculuğa engel olanlara azap uyarısında bulunarak, bunu Allah’a ve cennete doğru yapılan yoluculuğa engel olmakla eşdeğer saymış olmalı ki:”İnkâr edenlere, Allah’ın yolundan, yerli ve yolcu bütün insanlara eşit kılınan Mescid-i Haram’dan alıkoyanlara ve orada zulüm ile yanlış yola saptırmak isteyenlere, can yakıcı bir azap tattırırız.” (22/25) buyurmuştur.

Allah, Kâbe’yi insanlar için ayağa kalkış ve yeniden diriliş yeri yaptığını şu ayette belirtmektedir: “Allah Beytül Haram olan Kâbe’yi insanlar için bir kıyam (yeri) kıldı.”(5/97). “Kıyame” ayakta durma, icra etme, uygulama yapma, vb. anlamlara gelmektedir. Bütün bu anlamlardan “Hac” ibadetini, kula kulluktan kurtulup Allah’a kulluğun bir göstergesi sayabiliriz. Hac, insanın imanen yeniden dirilmesini sağlamalıdır. Kabul edilmiş (mebrur ve makbul) bir haccın insanı anasından yeni doğmuş gibi günahlardan arındıracağını Allah’ın elçisi haber vermiştir: “Allah katında mebrur (kabul etmiş) haccın karşılığı kesinlikle cennettir.”

Yaratılış, yaşayış, ölüm diriliş, hesap veriş ve cennete kabul edilişin tiyatrosunda rol alan hacı, bundan sonra hayatını buradan öğrendiklerini unutmadan yaşarsa, hacda elde ettiği cennet yolculuğunun gerçeğine erecektir, inşallah. Onun için son perdede de bu hatırlatılacaktır. Sa’y ve Zemzem; son öğüt, zahmet çek ki rahmete eresin.

Sa’y ve Zemzem; Son Öğüt, Çalış ve Rahmete Er

Sa’y yapmak; Dünya’da çaba harcamak, zahmet çekmek; zemzem ise; rahmete ermektir. Hac ibadeti bu perdeyle kapanır. Çünkü hacı artık dünyasına yeniden dönmek üzeredir. Bu dönüşünde Sa’y’ın ona anlattığını hiç unutmamalıdır.

Koşu, çaba, gayret anlamına gelen “sa’y”, birbirine mesafesi 400 küsur metre kadar olan Safa ile Merve arasında koşmaktır. Hacer validemizin hayatta kalabilmek (su aramak) için gidip geldiği bu küçücük iki tepe arasında koşarken, Allah’ın sonsuz rahmetine erebilmek için çaba ve gayretin gerekli olduğunu aklından çıkarma. Çünkü Hacer validemiz bu iki tepecik arasındaki koşusu olmasa Hz. İsmail’in ayakları dibinden zemzem çıkmazdı. Allah mucizelerini bile çaba karşılığında yaratmıştır. Hz. Musa asasını denize vurmuş, deniz yarılmıştır. Hz. Meryem, hurma ağacını silkelemiş, kuru ağaçtan yaş meyveler dökülmüştür.

Sa’y ve zemzem insana şu öğüdü vermektedir: Sen çaba harca ki Allah seni rahmetine erdirsin, seni ebedi saadet içinde yaşatsın. Şunu da unutma rahmet senin çabanın bire bir karşılığı değildir. Rahmet Allah’ın fazlının bir eseridir. Hz. Hacer tepelerde koşarak ve yeri eşerek suyu bulmadı. Allah ona rahmetinin eseri olarak suyu çıkardı. Cennet de insanın çabasının karşılığı olarak verilmeyecek, Allah’ın rahmetinin eseri olarak verilecektir. Kısaca çaba bizden rahmet Allah’tan olacaktır. Unutulmamalıdır ki çaba ve zahmet rahmeti celp etmektedir: “Hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü yüklenmez. İnsan için ancak kendi çabası vardır. Onun çabası şüphesiz görülecektir. Sonra ona karşılığı eksiksiz verilecektir.” (53/38).”Herkes kendi kazandığının kefilidir.” (74/38). “İnanıp yararlı iş işleyenlere kesintisiz ödül vardır.” (95/6) “İnanan ve yararlı işler yapanlar -ki kişiye ancak gücünün yeteceği kadar sorumluluk veririz- işte bunlar cennetliklerdir, orada temelli kalacaklardır.” (7/42).

Allah, Kur’an’da bu konuda ölçüyü yüzlerce defa tekrarlamış, amaca ulaşmak için çaba harcamanın gereğini hatırlatmıştır. İnanıp, yararlı iş yapmalı, ceht yani cihat etmelisin, Allah’ın düşmanlarına karşı.

Sa’y (çaba) ile biten ömrüne karşılık olarak Allah, zemzemi yani ebedi rahmeti cenneti verecektir. Sa’y’ın ödülü zemzemse, gayretininki cennet. Sa’y dünyada iken zemzem ahirette. Sa’yın salih amelse, zemzemin cennet olacaktır.

Hacıya yaratılış serüvenini yaşatan hac, ölmeden önce ölümün sırrını keşfettirmeli. Ölümün dönüşü, telafisi yoktur. Fakat hacla bu sırra eren hacı ikinci bir fırsatı yakalamış olur. Bundan sonraki hayatını bu sırra göre tanzim ederse, üçüncü kez pişman olmayacaktır: “Tövbe eden, inanan ve yararlı iş işleyen kimse, kurtuluşa erenler arasında bulunur.” (28/67).

Hacdan evine ve yurduna dönen hacı, ölmüş de tekrar diriliş gibi bir hayat yaşamaya başlamalı, etrafındakileri de elde ettiği feyz ve bereketten yararlandırmalıdır. Allah, tüm inananlara iman ve salih amel işleyen bir hayat yaşmayı ve hacca gitmeyi nasip eylesin. Haccınızı mebrur ve makbul eylesin. Hamt alemlerin Rabb’i Allah’a, selâtu selam da elçilerine olsun (amin). Bayramınız şimdiden mübarek olsun…..

Hasan TÜFEK

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski

Sponsor



Sponsor