DiniErk
Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. Dava Dairesi’nde görülen bir davada Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışan ve soruşturma geçiren personelin başkaca bir koşul aramaksızın naklen atamaya tabi tutulamayacağına hükmetmiştir.

Diyanet-Sen'dan yapılan açıklamada, Sendika Hukuk Müşavirliği tarafından takibi yapılan bir dava dosyasında Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 23.05.2019 tarihli kararında “…söz konusu fiillerin sübuta erdiği anlaşılmakla birlikte; söz konusu fiillerin davacının görev yerinin değiştirilmesini gerektirecek nitelik ve ağırlıkta olmadığı sonucuna varıldığından; davacının Samsun ili ….. ilçesi ….’ne atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık; aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır…” şeklinde hüküm verilmiştir.

Anılan karar ile ilgili bir açıklama yapan Diyanet-Sen Hukuk Müşaviri Av. Hacı Muharrem Mankır “Bölge İdare Mahkemesinin kararı, soruşturma geçiren her kamu görevlisinin başkaca bir koşul aramaksızın naklen atamaya tabi tutulamayacağını göstermektedir. Anılan karar bir kamu görevlisinin soruşturma geçirdiği bahanesi ile naklen atanabilmesi için soruşturmanın niteliği ve ağırlığının incelenmesi gerektiğini göstermektedir. Ayrıca bilinmelidir ki, hukuki düzenlemelerde bir kamu görevlisinin soruşturma geçirmesi tek başına naklen atama gerekçesi olmaya yetmemekte, aynı zamanda “görev yerinde kalmasında sakınca görülmesi” halinin tespit edilmiş olması da gerekmektedir.” İfadelerine yer verdi.

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski


Sponsor