DiniErk


Diyanet İşleri Başkanlığı vaiz ve murakıp olma şartlarını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı  İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada 500 vaiz ve ve 540 murakıp alınacağı duyurdu

VAİZ OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

1. Dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2. İhtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak. (Bayanlarda bu şart aranmaz.)
3. Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,
4. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
5. Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak,
6. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
7. Vaiz unvanında çalışıyor olmamak veya müktesebi bulunmamak

Vaiz olmak için aranan şartlar ve sınav giriş bilgileri için tıklayınız 


MURAKIP OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

1. En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlıkta en az 5 (beş) yıl görev yapmış olmak,
3. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,
4. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
6. Murakıp unvanında çalışıyor olmamak veya müktesebi bulunmamak.

Murakıp olmak için aranan şartlar ve sınav giriş bilgileri için tıklayınız 


Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski


Sponsor