DiniErk
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 21.08.2019 tarihli ve
12373329-300-E.468646 sayılı yazısı ile umre mevsiminde müftülüklerin yaptıkları masrafları ne şekilde alacağı ve hac ve umre ile ilgili çalışmalarda görev alacak olan personelin alacakları harcırahlar belli oldu.

Buna göre, "Seminerde ders veren görevlilere katılımcı sayısının en az 5 kişi olması kaydıyla saat başı net 15 TL ders ücreti ödenecektir.

Bağlantılı uçuşlar dâhil olmak üzere havalimanlarında ekip sorumlusu olarak görevlendirilen personele,  uçakların  gidiş  ve  dönüş  günlerinde  görev  yaptıkları  her  gün  için  net  50  TL,  idari personele 40 TL, şoför ve hizmetli gibi diğer personele ise günlük net 35 TL ödenecektir." denildi.

Bunun yanı sıra müftülüklerde umre kayıtları sırasında yapılacak harcamalar hakkında da şunlar belirtildi.

"Müftülüklere ;
a) Mesai saati dışında hafta içi ve hafta sonunda fiilen çalışan personelin yemek ücretleri,
b) Umre bürolarına gelen umrecilere yapılan ikram giderleri,
c) Umre bürosunda kullanılmak üzere alınan kırtasiye, fotokopi makinası, bilgisayar yazıcılarının sarf malzemesi giderleri,
d) Taşıt hariç demirbaş alımı, nakliye ve hamaliye giderleri,
e) Umre bürosunda kullanılan telefon, faks ve internet giderleri,
f) Valilik/kaymakamlık onayıyla umre bürolarına tahsis edilen hizmet araçlarının bakım, onarım, sigorta, vergi, muayene, yedek parça ve yakıt giderleri,
Ödenecektir"

Bu arada 2019 -2020 yılı umre mevsiminde görevli olarak gidecek olan görevlilerin alacakları harcırahlarda derecelerine göre yarısı gitmeden önce diğer yarısı geldikten sonra TL olarak hesaplanarak verileceği belirtildi.

Harcırah Kanununa göre görevlilerin alacağı ücretler şöyle ;

"Yurt dışı gündeliklerinde, hac ve umre görevlerinin özellikleri, görevlinin yükleneceği sorumluluk ve görevin ağırlık derecesi, bütün görevlilere yurt dışında Başkanlıkça ücretsiz yemek ve yatacak yer temin edilmesi gibi hususlar dikkate alınarak aşağıdaki unvanlarla görevlendirilen  personele  10/2/1954  tarihli ve  6245 sayılı  Harcırah  Kanununun değişik 34 üncü maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulunca çıkarılan Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararlara istinaden, kanuni gündeliklerinin aşağıda belirtilen yüzdeleri ödenir.

a) Birinci grup: Hac Organizasyonu Başkan Yardımcısı ve Hac İdare Merkezi Başkanına kanuni gündeliğin %70’i,

b) İkinci grup: Ekip Başkanı ve Hac İdare Merkezi Başkan Yardımcısına kanuni gündeliğin %60’ı,

c) Üçüncü grup: Fetva ve İrşat Ekibi Üyesi ile Denetim-Gözetim ve Rehberlik Ekibi Üyesine kanuni gündeliğin % 55’i,"

"d) Dördüncü grup: Ekip Başkan Yardımcısı, Bölge Sorumlusu, Oteller Sorumlusu, Acentalar Sorumlusu, Basın Sorumlusu, Protokol Sorumlusu, Kiralama Muhasebe Sorumlusu ve Baştabip’e kanuni gündeliğin % 50’si,"

"e) Beşinci grup: Kafile başkanı ve Baştabip Yardımcısına kanuni gündeliğin % 46’sı,"

"f) Altıncı grup: Tercüman, Din Görevlisi, İrşat Görevlisi, Doktor, Diş Hekimi, Eczacı ve Başhemşireye kanuni gündeliğin % 43’ü,"

"g) Yukarıda sayılan unvanlar dışında görevlendirilenlere kanuni gündeliğin %40’ı.
Hac organizasyonunda 20 gün ve daha az süreli olarak görevlendirilen kafile başkanı ve din görevlileri ile üstün başarı gösteren personele, görevin özelliği dikkate alınarak Komisyon kararı ile gündelikleri dışında ilave ücret ödenebilir.    Hac ve umre organizasyonları dışındaki yurtdışı görevlendirmelerde kanuni harcırah tam olarak ödenir."

Hac ve umre hizmetleri Genel Müdürlüğü mevzuatı için tıklayınız

Dinierk Haber / özel

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski


Sponsor