DiniErk
Danıştay 12. Dairesi, hizmet sözleşmesi fesih edilen veya yenilenmeyen 4/B'linin, iş sonu tazminatı alabilmesi aynı kurumda çalışması gerektiğine yönelik ibareyi iptal etti

Bilindiği üzere, 4/B'lilerin iş sözleşmesi fesih edildiğinde veya sözleşme yenilenmediğinde, 4/B'li personele iş sonu tazminatı ödenmektedir.

Ancak, iş sonu tazminatı ödenebilmesi için Esaslarda "....kurumunda fiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;" şartı yer almaktadır. "Kurumunda" ifadesinden dolayı başka kurumlardaki hizmetler birleştirilmemektedir.

Danıştay 12. dairesi, farklı kurumlardaki hizmetlerin birleştirilerek iş sonu tazminatı ödenmesi öngören hükmü iptal etmiştir.

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski

SponsorSponsor