DiniErkDin Bir Sen Sendikası Genel Başkanı Yusuf Özdemir yaptığı yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının "merkezi hutbe"den vazgeçilmesinin ve "bölgesel sorunları gündeme alacak" hutbelerin okutulmasının yerinde olacağını vurguladı.

Özdemir yaptığı açıklamada şunları söyledi.

"Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkezi hutbe sistemini esneterek din görevlilerinin veya müftülüklerin bölgesel sorunları gündeme almasına fırsat vermesi zarureti belirmiştir. Ankara’da hazırlanan hutbelerin her bölgenin farklı sorunları karşısında etkisiz ve hayatın gerçeklerinden kopuk olduğu artık görülmelidir. Malumdur ki artık bir şehirde bulunan mahalleler arasında dahi ekonomik, etnik, sosyal farklılıklar belirmişken ülkenin İç Anadolusu ile Akdeniz'in, Karadeniz ile Ege Bölgesinin gündeminin aynı olması beklenemez. Bölgeler ve bölgede bulunan şehirlerin farklı sorunları karşısında bu sorunlara çözüm sunan hutbelerin hazırlanması toplumun maslahatına daha uygundur. Bunu da en iyi analiz edecek olanlar elbette o bölgede görev yapan din görevlileri, ilçe müftüleri ile il müftüleridir.

Diyanet'in bu şekilde bir uygulamaya geçmesi durumunda taşranın toplumun sosyal sorunlarına el atması mümkün olduğu gibi personelin toplumla olan etkileşimi de artacaktır.

Müftülüklerin, Kur’an Kurslarının ve camilerimizin Türkiye gerçeklerine daha duyarlı olması konusunda Diyanet’in acilen dünyanın yeni strateji ve bilgi teknolojileri karşısında toplumun geleceğine yönelik çalışma yapması ve bu çalışmaya göre personel istihdamına yönelmesi kaçınılmazdır."

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski


Sponsor