DiniErkOsmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze miras kalan mezar taşları gözü dönmüş hırsızlarca birer birer yağmalanıyor.

Türk-İslâm dünyasının en önemli mezarlıklarından biri olan İstanbul Eyüp dahil bir çok yerdeki tarihi mezarlıklarda yapılanlar insan yüreğini yaraladı.

Defineciler veya mezarlık için yer arayan simsarcıların yaptığı iddia edilen tahribat tarihi mirasa yapılan ihanet ve acımasızlığı bir kez daha gözler önüne sermeye yetiyor.


Bu tarihî eserler, daha sonra yurt dışına kaçırılarak, Avrupa ve Amerika’daki ünlü müzayede evlerinin kataloglarını süslüyor.

Biçimi, kitabesi ve süslemeleriyle tarihî değer taşıyan Osmanlı mezar taşları kaçakçıların yağmasından kurtulamıyor. Bir şekilde yurt dışına kaçırılan bu mezar taşları elden ele dolaşarak Avrupa ve Amerika’daki ünlü müzayedelerde satışa sunuluyor.

Bu yağmadan nasibini alanlardan Eyüp Sultan,Edirnekapı, Karacaahmet ve Topkapı’daki mezarlıklar..


Mezarlıklara dadanan hırsızlar lahitleri, mezar taşlarını çalarken, bazı mezar simsarları da eski mezar yerlerini tekrar internet ya da farklı yollarla pazarlayarak isteyenlere fahiş fiyatla satmaya çalışmaktadır.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü mezarlıkların hırsızlık olaylarına karşı korunması için özel bir güvenlik şirketi ile anlaşmış olsa da güvenlikçilerin de bunlarla baş edemediği ortaya çıkmış oluyor.

Yüzlerce güvenliçinin mezarlıklarda çalışmasına rağmen hırsızlık olayları ile birlikte yeni mezar yeri açanların girişimleri nedense önlenmiş olmamaktadır.

Yetkisiz ve ellerinde caydırıcı gücü olmayan güvenlik elemanları profesyonel hırsızlara karşı etkili olamıyor. Uzmanlar mezarlıklarda tedbir alınmazsa bu talanın devam edeceğini söylüyor.


3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun

Kanun Numarası : 3998
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:13/6/1994 Sayı: 21959
Mülkiyet
Madde 1 Devlet mezarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimindeki tarihi mezarlıklar ile şehitlikler ve cemaatlere ait özel statüsü bulunan mezarlıklar hariç, umumi mezarlıkların mülkiyeti belediye bulunan yerlerde belediyelere, köylerde köy tüzelkişiliklerine aittir. Bu yerler satılamaz ve kazandırıcı zamanaşımı zilyedliği yolu ile iktisap edilemez.
Korunma
Madde 2 Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatı ile veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiç bir amaç için kullanılamaz. Yol geçme zorunluluğu bulunduğu İçişleri Bakanlığınca kabul edilen mezarlıklar veya bölümleri bu hükmün dışındadır.
İnşa, Bakım ve Onarım
Madde 3 Belediyeler ile köy muhtarlıkları, mezarlıkların etrafını duvarla çevirmek, ağaçlandırıp çiçeklendirmek ve gerekli her türlü bakım ve onarımı yaparak korumak zorundadırlar.
Belediyeler ve köy muhtarlıkları birinci fıkrada belirtilen hizmetleri yerine getirebilmek için gerekli ödeneği her yıl bütçelerine koyarlar. Ayrıca İl Özel İdareleri Bütçelerine de köy mezarlıklarına sarfedilmek üzere bu maksatla ödenek konur ve bu hizmetleri muntazam olarak yürütebilmek için yeterli personeli görevlendirirler. Belediye ve köy bütçelerini tasdike yetkili makamlar gerekli ödeneklerin bu idarelerin bütçelerine konulup konulmadığını araştırırlar.
Yürürlük
Madde 4 Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 5 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Fotoğraflar :Nidayi Sevim / Fatihhaber

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski


Sponsor