DiniErk


Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merci’i olan yüce RABBİMİZ

Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan RABBİMİZ

Bütün hamd ü senalar sanadır Övgü ve şükürler sanadır, dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur ALLAH’ım

Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz, ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz, yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız

Böylece biz, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi sana açtık : -

Ey kerim ve rahim olan RABBİMİZ, kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, lutfuna, rahmetine, keremine bıraktık Senden yardım bekliyoruz

Belki layik değiliz, belki yüzümüz yok, belki hakkımız değil, ancak biliyor ve ikrar ediyoruz ki senden başka gidecek yolumuz yok, senden başka tutunacak ipimiz yok, senden başka sığınacak kapımız yok, senden başka kimsemiz yok Biz seni istiyoruz, maksudumuz sensin, bütün istediğimiz senin bizden razı olmandır, bize yar ve yardımcı olmandır

Ey ( ol ) emriyle bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız alemleri yaratan ve
( yok ol ) emriyle de her şeyi bir anda yok etme gücüne sahip olan, rahman ve gufran olan, gerçek olarak biliriz ve bildiririz ki, senden başka ilah yoktur

Ey yüceler yücesi, var ve bir olan ALLAH’ım : -‘’Bana dua edin, duanızı kabul edeyim’’ buyurdun

‘’Duanız olmasa neyinize kıymet edeyim’’ buyurdun

Bizim şu acizane, halisane, salihane, duamıza icabet eyle,

Bize zatına kul ve kurban olanlardan eyle,

En güzel isimlerinle bize tecelli eyle

Bizi, hakk’ı bilenlerden, hakk’a tabi olanlardan ve hakk’ı yaşayanlardan eyle

Bizi, batılı batıl bilip, batıldan kaçanlardan eyle

Bizi, rızanı kazananlardan, rahmet’i rahman’a kavuşanlardan eyle

Bizi, zikrinle dolup taşanlardan, senin yolunda ölenlerden eyle

Bizi, cennetine girenlerden, cehenneminden azad olanlardan eyle

Yalvarıyoruz, bizi, cemalini, rü’yetini görenlerden eyle YA RABBİ

ALLAHIM

Sevgili Peygamberimize salat-ü selam, vesile, üstünlük ve yüksek dereceler ikram eyle

O’nu vaat ettiğin makam-ı mahmud’a nail eyle Şüphesiz sen vaadinden dönmesin

Ehl’i beytini, ashabını ve O’nun izinde yürüyenleri her türlü ihtirama ve muhabbete nail eyle

Bizi, iki cihan güneşinin sünneti seniyelerini yaşayanlardan eyle

Livaü’l hamd sancağı altında toplananlardan, O’na komşu olanlardan eyle

O’nu derdimizin dermanı, karanlık gecemizin meş’alesi eyle

Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru eyle

Bizi, O’nun yolunda şaşırmadan yürüyenlerden eyle

Fahri kainat mefhari mevcudat olan peygamberimizin şefa’atine bizi de nail eyle

Bizi, O’na yakın eyle, bizi O’na muhtaç eyle

Bizi, O’na ümmet olma şeref ve şuurunu taşıyanlardan eyle YA RABBİ

ALLAHIM

Sen affedicisin, affı seversin, bizi ve bütün inanları affeyle

Hatayla işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle

Bize rahmetinle, şerefinle, bereketinle muamele eyle

Bize kereminle, ihsanınla, fazlınla ikram eyle

Bizi bağışlayarak bize merhamet eyle

Bize nasuh bir tevbe ve hidayet ihsan eyle

Tevbemizi kabul edip bizi mağfiret eyle

ALLAHIM

Kuranı kerim hürmetine, O’nun bereketiyle bizi affeyle

Bizi, kuranı kerimi okuyanlardan, anlayanlardan, yaşayanlardan eyle

Kuranı kerimi dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, nuruyla ahiret şefaatci eyle

Bize, kuranı kerimin saadetini, selametini nail eyle

Bizi, kuranı kerimin kerametiyle mükerrem eyle YA RABBİ

ALLAHIM

Okuduğumuz kuranı kerimi ve hatmi şerifi izzetinde kabul eyle

Hasıl olan sevabı, öncelikle sevgili peygamberimizin ruhu şerifine ikram eyle

Bütün peygamberlerin ve onları yoldaş edinenlerin pak ruhlarına ikram eyle

İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, gariplerin, acizlerin, mazlumin, masumin ruhlarınada hediye eyledik vasıl eyle YA RABBİ

Topraklar altında hak ile yeksan olmuş, dünyada kimi kimsesi kalmamışların ruhlarını da hissedar eyle

Dualar bekleyen kaffe i ehli imanın ruhlarını da haberdar eyle

Bu duayı okuyan kardeşlerimizin, mevtalarını da hissedar eyle

Ruhlarını şad eyle

Makamlarını cennet eyle

Derecelerini ali eyle

Kabirlerini cennet bahçesinden bir bahçe eyle

Seyyi’atlarını hasenatla tebdil eyle

Dünyada kalanlara yardım ve hidayet eyle

Sabrı cemiller lutfeyle

Onlara ve bize, hepimize bol bol rahmet eyle YA RABBİ

ALLAHIM

Bizi, son nefesimizde, iman ile, İslam ile, kur’an ile, göçenlerden eyle

Kelime’i şehadet, kelime’i tevhid’i söyleyerek ruhlarını teslim edenlerden eyle

( EŞHEDÜ ENLA İLAHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH )

Dar’ı bekaya aşk ile, vecd ile, heyecan ile, neş’e ile gidenlerden eyle

Bizi, ve sevdiklerimize güzel ölümler lutfeyle

Bizi, ölmeden önce ölenlerden eyle YA RABBİ

ALLAHIM

Hayatta iken yaptığımız bütün ibadat ü taatlerimizi, ihsan ile makbul eyle

Hoşnutluğunu kazandıracak, kusursuz kullukta bulunma imkanlarını lutf eyle

Bizi, rızanı kazanmak için acele edenlerden, amel’i Salih işleyenlerden eyle

Hakiki iman edenlerden, yoluna yönelenlerden, emrine kulak verenlerden eyle

Birbirine karşı hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden, zikredenlerden, şükredenlerden eyle

İyilik ve güzellikten yana olan, hayır ve hizmetten geri durmayanlardan eyle

Bahtiyar kullarının amellerini işleyenlerden, maksuduna muradına erenlerden eyle

Böylece bizi, razı olduğun sevgili ve seçkin kullarından eyle YA RABBİ

ALLAHIM

Bizi, nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle

Bizi, iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde pişman olup af dileyenlerden eyle

Bizi, nimetlerin karşısında nankörlük edenlerden değil, bol bol hamd edenlerden eyle

Bizi, hidayete erenlerden, muttaki, muvahhid, Mücahid olan güzel kullarından eyle

Bizi, cihad edenlerden, şehit olanlardan eyle

Bizi, huzurundan boş çevirme, lutfunu nail eyle YA RABBİ

ALLAHIM

Bize, küfre açık kapı bırakmayan bir iman nasip eyle

Bize, hayırlı ve huzurlu ömürler ihsan eyle

Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle

Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle

Hayırları feht eyle, şerleri def eyle, sunumuzu hayır eyle

Kulluk edenlerden, affına erenlerden eyle

Doğruyu söyleyenlerden, yanlışa düşmeyenlerden eyle

Hakikatten şaşmayanlardan, doğru yolu bulanlardan eyle

Alıntı - Yunus Emre Soylu

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski


Sponsor