DiniErk
Kıymetli yayınlardan edindiğimiz bilgiye göre “Kamet getirecek kişinin hadesten temizlenmiş, ( evlendirebilecek, sorumluluk alabilecek bir yaşta olması gibi ) âkil ve erkek olması gerekir  (İbn Nüceym, el-Bahrü’r-râik, III, 39; Ali el-Kârî, Feth-u Bâbi’l-İnâye, I, 230).


Mümeyyiz (iyiyi kötüden ayırabilir durumda) olmayan küçüğün ezan ve kameti geçerli olmaz (İbn Âbidîn, Reddu’l-muhtâr, III, 209)

Çünkü bu durumlarda ezan okuyan ve kamet getiren kişi, bu işi hem kendi adına hem de namaz kılmakla mükellef olan ve namaz kılacak olan kişilere vekâleten yapar.

Nihâye'de de bildirildiği şekliyle kamet getirecek hatta ezan okuyacak kişinin “erkek, akıllı, salih, muttaki, sünneti bilen bir­ kişi olması” gerekir.

Hatta aklı yerinde olan bir çocuğun ezan okuması da, bir rivayete göre mekruhtur.

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski

Sponsor

Sponsor