DiniErk
DiniErk


Peygamber Efendimiz Hazreti MUhammed Mustafa salli aleyhi ve sellem'in dünyayı şereflendirdiği günü içinde barındıran Mevlid-i Nebi Haftası cuma günü başlayacak.

"Peygamberimiz ve Aile" temalı hafta boyunca yurt içi ve dışında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Peygamber Efendimiz'in doğduğu, alemleri ve dünyamızı şereflendirdiği günün içinde yer aldığı Mevlid-i Nebi Haftası bu yıl 8 Kasım Cuma günü başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt içi ve yurt dışında konferans ve paneller tertip edecek.

Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında ceza-infaz kurumları, huzurevleri, çocuk/sevgi evleri, hastaneler, gençlik merkezleri, ilk, orta ve yükseköğretim kurumları, öğrenci yurtları, geçici barınma merkezleri, engelli rehabilitasyon merkezleri, bağımlılıkla mücadele eğitim merkezleri vb. mekanlarda etkinlikler yapılacak.Mevlidi Nebi Haftasının ilk açılışı İstanbul'da yapılacak. 8 Kasım 2019 cuma günü Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde yapılacak

Mevlid-i Nebi Haftası'nı izleyen günlerde “Peygamberimiz ve Aile” temasıyla 22-24 Kasım tarihlerinde Antalya'da uluslararası sempozyum gerçekleştirilecek.

Sempozyumun amacı " Kur’an ve Sünnet perspektifinden ideal aile modelini ortaya koymak, tarihsel süreçte ailenin yaşadığı değişikliklere ve maruz kaldığı sorunlara dikkat çekmek, bu sorunlara temel dinî referanslardan beslenen çözüm önerileri sunmak, bilhassa Hz. Peygamber’in sünnetinden hareketle aile kurumuna destek olmak, Başkanlığımızın aileye yönelik hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır." diye belirtilirken 22-24 Kasım tarihlerinde düzenlenecek sempozyumun açıklamasında da şunlar belirtildi

"Yüce Rabbimizin en güzel nimetlerinden olan aile, insanoğluna huzur ve sükûnet veren, çocuklar ve temiz rızıklarla güzelleşen kutsal bir birlikteliktir. Aile, Rabbimizin yeryüzündeki ayetlerinden biri olup onun rahmeti ile sevgi, saygı, şefkat ve muhabbete erişen bir kurumdur. Bireyleri olumsuzluklara, tehlikelere karşı koruyan sağlam ve güvenli bir limandır. Aile, toplumun en küçük fakat en önemli yapıtaşı, hayatın bütün aşamalarına etki eden başlangıç noktasıdır.

Küreselleşen dünyada aileyi hedef alan ve aile içinde yaşanan sorunlar hepimizi etkilemekte, sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de tehdit etmektedir.  Kitle iletişim araçlarının gelişimi değer ve sınır tanımaksızın aile mahremiyetini, aile bireylerinin haklarını ve ailenin saygınlığını zedeleyebilmektedir. Sadakatsizlik, vefasızlık, tahammülsüzlük, bilinçsizlik ve şiddet gibi sebeplerle ailelerimiz ciddi anlamda zarar görmektedir. Dolayısıyla ailenin kurulması, korunması ve sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınması için çözüm üretmek hepimizin sorumluluğudur. Bu bağlamda Kur’an ve sünnetten beslenen sağlam referanslarla ve değişmez sabitelerle bugünün ailelerine yol gösterecek akademik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Başkanlığımız, öteden beri özelde milletimiz genelde insanlık için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, böylece toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul etmektedir. Bu bağlamda 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası teması “Peygamberimiz ve Aile” olarak belirlenmiştir.

Hafta vesilesiyle gerçekleştirilecek pek çok etkinliğin yanı sıra uluslararası düzeyde bir sempozyum düzenlenecektir. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu bu yıl “Peygamberimiz ve Aile” temasıyla 22-24 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecektir."

Hafta dolayısıyla camilerde 'Adalet ve İhsan Yuvası Aile', 'Aile Olmak Aile Kalmak', 'Dünyadaki Cennetimiz Aile', 'Huzur ve Muhabbet Ocağı Ailemiz', 'İslam'da Kadın Adalet, Merhamet ve Hakkaniyet', 'Yarınlarımızın Ümidi Çocuklarımız', 'Yaşlılara Hürmet, Ömrümüze Bereket' konularının yer alacağı hutbeler irat edilecek.

Vaazlarda da ailenin önemi anlatılacak. Haftaya yönelik 'Onun ailesi birbirine güvenirdi. Ya senin', 'Onun ailesi sevgi doluydu. Ya senin', 'Onun ailesinde şefkat vazgeçilmezdi. Ya senin', 'Onun ailesinde istişare hakimdi. Ya senin' ifadelerinin yazılı olduğu afişler hazırlandı.

Sempozyum ile ilgili detaylar için buraya tıklayınız https://mevlidinebi.diyanet.gov.tr/tr-TR/Sempozyum/Icerik/1195/sempozyum

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski


Sponsor