DiniErkDiniErkCumartesi Günü Yapılacak Dualar


Bitip tükendiğini hiçbir şey yapmaya gücünün kalmadığını sanıp ümitsizlik karanlığına düşenler, bu isme sıkıca sarılıp bu durumdan kurtulabilirler.
EL-HALİM İsmi şerifi
Özellikleri çok olan ve ümidi tükenmek üzere olanlara göre çok ifade eden bir ism-i ilahidir.Bu ismin zikri ve faydası ile yeniden hayata başlama imkanına sahip olabilirler.
Çünkü Allah; Yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden,affı,bağışlaması ve müsaması sınırsız olandır.Kullarına daima yumuşak huylu ve hoşgörülü davranır.
Bu nedenle özellikle Cumartesi günü Zuhal saati sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası yada her gün 88 defa “Ya Halim Celle Cealühü” zikrine devam ederlerse çok faydasını göreceklerdir.
Cumartesi günü Allah rızası için,ölülerimizin ruhu için,dualarımızın kabulü için
okuyacağımız dua ve zikirler.
1 Yasin-i Şerif
1 Vakıa suresi
1 Fetih suresi
Herkes 1000 La İlahe illallah
100 ihlas suresi
100 salavat(istediğiniz salavat)
EL-HALİM:zikir adedi (88), Zikir saati Zühal(sabah)
EL-HAFIZ:zikir adedi (998), zikir saati Zühal(sabah)
EL-MUKADDİM:Zikir adedi(184) zikir saati Zühal(sabah)
EL-MUAHHİR: Zikir adedi (846) zikir saati Zühal (sabah)
EZ-ZAHİR:Zikir adedi(1106) zikir saati Zühal (sabah)
EL-MÜTEALİ:Zikir adedi (551) Zikir saati Zühal (sabah)
Cumartesi Gününün Duasının Anlamı:
“Allah’ın adıyla başlıyorum. Allah’ın adı, sığınanların kelimesidir (onların dilinden düşmez), korunanların sözüdür. Zorbaların zorbalığından, hasetçilerin hilesinden ve zalimlerin azgınlığından Allah’a sığınıyorum. Allah’ım; sensin ortağı olmayan yegâne ve hiç kimse mülk sahibi etmeksizin melik (sultan, padişah) olan. Hükmüne muhalefet edilmez ve mülkünde (saltanatında) münakaşa yapılmaz. (Allah’ım!) senden, kulun ve elçin olan Hz. Muhammed’e salât etmeni, beni hoşnutluğunun nihayetine ulaştıracak nimetlerinin şükrünü yerine getirmeğe muvaffak kılmanı, itaatinde bulunmak, kulluğunda durmak ve lütuf ve inayetinle katındaki sevaba layık olmak için bana yardımda bulunmanı, hayat verdiğin sürece sana isyan etmekten beni alıkoyarak bana merhamette bulunmanı, yaşattığın müddetçe faydama olan şeye beni muvaffak etmeni, kitabınla göğsümü genişletmeni, onu okumakla günahımı dökmeni, dinim ve nefsimde esenlik bağışlamanı, benimle dost arkadaş olanları benden ürkütmemeni ve geçmiş ömrümde bana ihsanda bulunduğun gibi, geriye kalan ömrümde de ihsanını hakkımda tamamlamanı senden diliyorum; ey merhametlilerin en merhametlisi.”

Cumartesi günü yapılacak bir başka dua örneği
Bismillahirrahmanirrahîym
Kim Allah’a sarılırsa o dosdoğru yola iletilmiştir. Beni Allah’ın lütfunun himayesine alan Allah’a hamdolsun. Beni Allah’ın rahmeti cennetine misafir eden Allah’a hamdolsun. Beni Allah’ın sevgisi makamına oturtan Allah’a hamdolsun. Allah’ın yardımları sofrasından beni rızıklandıran Allah’a hamdolsun. Beni Allah’ın seçimine layık görülme lütfuna mazhar kılan Allah’a hamdolsun. Beni Allah’ın vefası sunumları kaynaklarından besleyen Allah’a hamdolsun. Beni Allah’a kulluk doğruluğu hırkalarıyla giyindiren Allah’a hamdolsun. Allah hakkında onca kusur işlememe, Allah’ın haklarını zayi etmeme rağmen bütün bunlara nail oldum. Bu lütuf Allah’dandır. Allah’dan başka günahları kim bağışlayabilir. İlahi! Beni var etmen şeklindeki nimetin cehdim ve çabam olmadan gerçekleşmiştir. Keremine yönelik umudum muradın sınırına kadardır. Bunda benim bir istihkakım ve istidadım söz konusu değildir. Birlerin teki ve şahidlerin müşahede ettiklerinin hakkı için senden istiyorum ki kulluk mihnetinden sevgi kaynakları selametine beni ulaştır, inat karanlığını doğruluk güneşinin ışığıyla gider, yardım eliyle doğruluk kapılarını aç. Çünkü Allah kullara karşı lütufkardır.
Rabbim! Varlığımın mekana aitliğini yok etmeni, müşahedemin güvenliğini baki kılmanı istiyorum. Şahidimin ve meşhudumun arasındaki ayrılığı kaldır. Varlığıma ait mevcudiyetin bütün ayniliğini gider. Efendim! Bana kulluğumu başkasını görme vehminin körlüğünden uzak kıl. Hayırlılar arasından seçilmiş iki nebî hakkında önceden verdiğin sözü bana ulaştır. Her tavır ve ihtiyaç karşısında iradenle benim işime galip ol. Hareket ve duruşta tevhid ve istiva ile bana yardım et.
Habibim! Senden her hal ve durumda en hızlı vuslatı, en göz kamaştırıcı cemali, en görkemli celali, en yüksek kemali istiyorum.
Ey O olan O! Ey O! Ey O’dan başka kimse olmayan! Belirsiz gayb ve kutsal gayn ile senden istiyorum: “Geri dönüp giden geceye, aydınlanan sabaha andolsun. Muhakkak o kerem sahibi nebinin sözüdür. Yüce arşın yanında güçlü, orada itaat edilen ve güvenilirdir. Apaçık arabçadır. Şüphesiz o alemlerin rabbi tarafından indirilmiştir.” İşi gizli ruhla sağlamlaştıran hüküm istiyorum senden. Beyan sigasıyla ve sağlam bir üslupla istiyorum. Allah’ım! Hayatımın nesimi eliyle tahiyyatım ruhlarıyla zatıma yüklemeni istiyorum bunları. Tertemiz salâvatların, daimi selamların arasında isteklerin hasıl oluş vesilesi kılmanı istiyorum. Sevenlere ulaşma aracı kıl. Her mertebede Ona tabi olanlara, mensup bulunanlara selam olsun. Apaçık Hak ilah! Bizi onlara has kimselerden kıl. Amin.
Salât ve selam Muhammed’in, ehlibeytinin ve bütün ashabının üzerine olsun. İzzet sahibi Rab, senin Rabbin onların yakıştırmalarından münezzehtir. Gönderilmiş Rasullere selam olsun. Alemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun. Amin…

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski

SponsorSponsor