DiniErk

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "halka gideriz" sözleriyle açılması umut olan İstanbul Sultanahmet'teki Ayasofya Cami/Müzesinin ibadete açılması  için gözler yine 3 Temmuz'da duruşma kararı veren Danıştay'a çevrildi.

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları ile yeniden ibadete açılması gündeme gelen Ayasofya yargı gündeminde. Danıştay Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemli davayı gündemine aldı. Yüksek Mahkeme davayı 3 Temmuz’daki duruşmalı yargılamada karara bağlayacak.

Danıştay, geçen yıl, 1945’te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen İstanbul’daki Kariye Camii ile ilgili önemli bir karara imza atmıştı. Karara göre, Cami asli fonksiyonu dışında kullanılamaz. Kariye’nin 74 yıl sonra yeniden cami olmasının önünü açan karar, sürekli tartışma konusu olan Ayasofya için de emsal olmuştu.

1931'de ibadete kapatılan ardından 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla da müzeye çevrilen Ayasofya Caminin müzeye dönüştürme kararının iptali istemiyle bugüne kadar açılan tüm davalar reddedilmişti. En son 2005 yılında karara bağlanarak talebin reddini isteyen Danıştay'da bu kez yeniden Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, 2016’da Danıştay’da yeni bir dava açtı.

Dava dilekçesinde; Ayasofya’nın müzeye çevrilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararın iptali istendi. Dava dilekçesini inceleyen Danıştay 10. Dairesi, önemli bir karar aldı. Daire, 2 Temmuz’a söz konusu iptal istemini görüşmek için duruşma koydu.

DANIŞTAY SAVCISI “RET” İSTEDİ

Davaya ilişkin Danıştay Savcısının görüşü de Daire’ye ulaştı. Danıştay savcısı, görüşünde, Ayasofya'nın müze olarak kullanılmasının idarenin takdir yetkisinde kapsamında olduğunu ve dönüştürme işleminde hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini istedi. Ancak bu görüşün Daire için bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

İPTAL EDİLİRSE AYASOFYA İBADETE AÇILABİLİR

Daire, Temmuz’daki duruşmada müzeye dönüştürmeye ilişkin Bakanlar Kurulu kararını hukuka aykırı bularak, iptal ederse, Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete açılması gündeme gelecek.

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski

SponsorSponsor