DiniErk


Vahşet namazı nedir. Kılınması caiz midir ?

Vahşet namazı şii ulemanın "Cenazenin kabre konulduğu ilk gece, ölü için kılınan iki rekat namaza" verdikleri isim olup sünni alimlerin kaynaklarında yer almayan bir ibadet şeklidir. Caiz değildir.

Şiilerin "Vahşet namazı" olarak isimlendirdiği bu ibadet şeklini de zamanımız bazı ilahiyatçıları "kabri nur namazı"olarak cilalayıp halka belletmeye çalıştıkları da yaptığımız araştırmada karşımıza çıkmaktadır.

Şii kaynaklarında " müstehap"olduğu söylenen adına “hediye” ve “vahşet” de denen bu namazın meyyit kabre konulduğu ilk gece (gecenin ilk yarısından sabaha kadar) olan bir vakit içerisinde kılınacağı belirtilmektedir.

Bu namazın kılınma amacının "ölen kişi öteki dünyayı yeterince tanımadığından, korku ve vahşet hissine kapılmasına neden olmaktadır ve bu namaz Allah’ın lütfu ve inayeti ile ölüdeki vahşet ve korkuyu gidermektedir. Dolayısıyla bu namaz gerçekte vahşet namazı değil, vahşeti gideren, def eden namaz." olduğu Şia kaynaklarında yer almaktadır ki zaten dünyada yapacağını yapmış, Allahın itaatkar bir kulu olmuş ya da olmamış bir kimseyi kurtaracağına inanmanın gafleti düşünülmelidir. Açıklamalarında sahih olup olmadığı bilinemeyen hadisleri delil gösteren Şiaların bu yaptıklarına uymak sünni olan hiç bir Müslümana caiz değildir

Yalan, iftirâ, dînde bid'at çıkarmak ve Allah Teâlâ'nın izin vermediği şeyi dîn kılmakla yanıp tutuşan ve bununla tutkun olanların düşüncelerine itaat etmek insanı dinden çıkartır, maazallah..

Kabis azabından kurtulmanın yolu, kişinin yaşamını dine uygun yapması ve dualarında Allah'a sığınarak kabir ve cehennem azabından koruması için sıkça yalvarması en güzel şekil olup (Buhârî, Cenâiz, 86) da Peygamberimizin (s.a.s.), duada kabir azabından Allah’a sığınmayı tavsiye ettiği yazmaktadır.

Şüphesiz doğruyu Allah Bilir

1 Yorumlar

 1. Bidat diyorsunuzda
  Peki
  Teavih Namazınızın
  Bidat olduğunu bilmiyormusunuz
  İsterseniz önce kendi bidatlarınıza bakın

  YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

Daha yeni Daha eski

SponsorSponsor