DiniErk
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu başkanlığına Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı seçildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, 12 asil üye ile ilahiyat fakültelerinden belirlenen 4 akademisyen 5 yıl süreyle Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi.

Kurul üyeleri arasında yapılan seçimle Başkan Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı olurken, Başkan Vekilliğine de Dr. Mustafa Bülent Dadaş getirildi.

Eski Başkan Prof.Dr. Ekrem Keleş'ten görevi devralan Din İşleri Yüksek Kurulu yeni Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI yaptığı konuşmada, Kurulun önemine işaret ederek, “Hayatın, şartların, meselelerin ve hadiselerin çok boyutlu olduğu, daha girift bir hale geldiği, uzmanlık alanlarının ayrıştığı ve bilginin neredeyse ihata edilemeyecek şekilde arttığı ve meselelerin genellikle birden çok uzmanlık alanı gerektirdiği günümüzde içtihad ve fetva faaliyetinin ferdi bir faaliyet olmaktan ziyade heyet, yani kurumsal bir faaliyet olması yönünde çok güçlü ve çok yaygın bir kanaat bulunmaktadır. İşte bu kanaati karşılayan kurum, Din İşleri Yüksek Kurulumuzdur” dedi. Haçkalı, Kurulun, halkın ve ümmetin ihtiyaçlarını güncel uygulamalar dikkate alarak gerçek hayattan kopmadan tarihi derinliğine, tecrübesine ve birikimine dayanarak çözmek için gayret göstereceğini söyledi. 

Göreve başlayan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyelerinin isimleri şöyle:

Prof. Dr. Ali Avcu
Prof. Dr. Halis Aydemir
Prof. Dr. İhsan Çapçıoğlu
Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay
Prof. Dr. Soner Gündüzöz
Prof. Dr. Abdullah Kahraman
Prof. Dr. Enbiya Yıldırım
Prof. Dr. Ömer Kara 
Prof. Dr. Metin Özdemir
Dr. Medet Coşkun
Dr. Bilal Esen
Tahir Tural 
Mustafa Irmaklı
İdris Bozkurt 

Devir Teslim Töreninden Görüntüler


ABDURRAHMAN HAÇKALI KİMDİR? 

İslâm hukukçusu. 20 Mart 1970, Akçaabat / Trabzon doğumlu.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1992) mezunu.
Yüksek lisans (1995) ve doktorasını İslâm Hukukunda Satım Akdiyle İlgili Şartlar” başlıklı yüksek lisans tezi ile “İzzuddin b. Abdisselam’da Maslahat Nazariyesi” başlıklı doktora teziyle tamamladı (1999) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı. 
Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Makaleleri; İslâmî Araştırmalar, Dinî Araştırmalar, İslâm Hukuku Araştırmaları adlı dergilerde yayımlandı. 

Türk Eğitim Sen üyesidir.

Haçkalı'nın akademik unvanları; 

Prof.Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, 2010
Doç.Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, 2010 - 2010
Doç.Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, 2006 - 2010
Doç.Dr., Os Devlet Üniversitesi, Teoloji Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, 2006 - 2008
Yrd.Doç.Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, 2000 - 2006
Araştırma Görevlisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, 1999 - 2000
Araştırma Görevlisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, 1995 - 1999
Araştırma Görevlisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, 1993 - 1995

ESERLERİ:

İSLÂM HUKUKU: İslâm Hukuk Tarihinde Gayri İçtihat Metodunun Gelişimi (2004).
ÇEVİRİ: Zubdetu’l-Vusûl ilâ Umdeti’l-Usûl (Kirmastizade Yusuf Efendi’den).

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski

SponsorSponsor